Antonio Balmón

Alcalde de Cornellà de Llobregat

Paraules com emprenedoria, innovació, startup, acceleradora, hub, incubadora d’idees… han vingut per quedar-s’hi. A Cornellà fa temps que les adoptem al nostre ideari. Fa molt que ens vam adonar que pujar-nos al tren no era una opció, sinó l’únic camí. El teixit empresarial s’ha d’acollir a una nova cultura del negoci marcada per la capacitat d’innovar. Perquè emprendre no és una moda. Significa arriscar, llançar-se, aventurar-se, prendre la decisió i anar a totes. I nosaltres, les administracions públiques, també hem d’emprendre, arriscar, llançar-nos, aventurar-nos i prendre la decisió d’ajudar els emprenedors, la petita i mitjana empresa, el comerç. Hem de comprendre els seus riscos i posicionar-nos de costat dels projectes més innovadors, dels prometedors, dels que neixen per apuntalar un futur transformador, dels que enforteixen Cornellà.

Cornellà Creació Fòrum és un clar exemple del nostre tarannà. Des de 2009 sent testimoni de com ha anat canviant la nostra societat des de punts de vista tan diversos, però sempre cap endavant, innovant, apostant per allò diferent, transgredint el comú, sobrepassant els cànons tradicionals gràcies a la participació de grans noms de l’àmbit polític, econòmic , periodístic, social, etc.

I a aquesta capacitat d’engendrar, madurar i fer realitat una idea convertint-la en projecte que dinamitza l’activitat econòmica i fomenta l’ocupació, dediquem aquesta tretzena edició del fòrum, sempre amb el suport dels nostres patrocinadors i especialment d’Aigües de Barcelona, ​​amb identitat pròpia en termes d’innovació en l’àrea metropolitana de Barcelona.

I permeteu-me acabar citant un dels emprenedors més grans que ha donat Cornellà:

Tothom pot innovar si té les eines adequades

Vicenç Badenes