Face to Face:
José María Lassalle
Joan Guàrdia Olmos

60,00 (sense IVA)

13 de setembre 2024

Hora: 13.30h · LLoc: L’Auditori de Cornellà
Categoria:

Descripció

José María Lassalle

Dir. Fòrum d’Humanisme Tecnològic Esade

Doctor en Dret, és professor de Filosofia del Dret en la Universitat Pontifícia de Comillas. Entre 2004 i 2018 va compaginar l’activitat docent amb la política. En aquesta faceta va ser diputat en el Congrés, en 2011 secretari d’Estat de Cultura i en 2016 d’Agenda Digital. En juliol de 2018 va aban- donar la política.
En l’actualitat dirigeix el Fòrum d’Humanisme Tecnològic d’Esade, un espai de reflexió i debat sobre l’impacte de la tecnologia en la vida i els drets de les persones, des de les perspectives empresarial, política i social. A més, és autor de nombrosos assajos i publicacions acadèmiques sobre pensament polític i filosofia anglosaxona i escriu en El País y en La Vanguardia. També col·labora en el programa Las mañanas de RNE i en Cadena Ser.
José Maria Lassalle actualment és consultor privat i analista, és membre de l’Open Internet Governance Institute d’Esade, vocal de la Junta Directiva del Cercle d’Economia de Barcelona, membre del Consell Assessor d’AMETIC, patro- nat de la Biblioteca Nacional i de la Fundació Hermes. El seu darrer llibre Ciberleviatán. El co- lapso de la democracia liberal frente a la revolu- ción digital.

Joan Guàrdia Olmos

Rector de la Universitat de Barcelona

Catedràtic d’universitat a la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona, exerceix com a do- cent des de 1984 en els tòpics propis de la meto- dologia de recerca en psicologia. Doctor en Psi- cologia, va cursar estudis de postgrau d’Anàlisi de Dades Estadístiques a la Universitat d’Essex (Reg- ne Unit). Ha participat en més de trenta progra- mes de doctorat i és professor convidat a diverses universitats i ha impartit més de cent seminaris.
Ha dirigit més de vint tesis doctorals i ha presen- tat més de 250 comunicacions en congressos i reunions científiques. Ha publicat més de qua- ranta llibres i capítols i és autor de més de 250 articles, dels quals més de 200 s’han publicat en revistes indexades i més de 180 en revistes prò- pies del Journal Citation Reports.
És rector de la Universitat de Barcelona des de 2021 i és el coordinador responsable del Grup de Recerca Consolidat de Psicologia Quantitativa i del Grup d’Innovació Docent Consolidat per a l’Aprenentatge de l’Estadística en Salut.
Ha exercit diversos càrrecs acadèmics en la ges- tió universitària i, a més, és avaluador de diverses convocatòries i programes de diverses agències d’avaluació nacionals i internacionals.