Face to Face:
Liliana Acosta
Agustí Sala

17 de maig 2024

Hora: 13.30h · LLoc: L’Auditori de Cornellà
SKU: F2F-LilianaAcosta-AgustiSala Categoria:

Descripció

Liliana Acosta

Filòsofa i humanista digital

Investigadora en ètica per a intel·ligència artifi- cial, la nostra convidada és divulgadora en filo- sofia, pensament crític, ètica i tecnologia. Apren- dre a pensar ‘fora de la caixa’ ha estat el valor més gran que ha pogut aplicar al llarg de la seva carrera professional.
Ha treballat com a consultora en entitats públi- ques i privades a Colòmbia i va dirigir APD Co- lòmbia duent a terme l’expansió de l’associació a Perú i Equador. A França va treballar amb la Comissió Europea en el projecte Cultura Mòbil.
Liliana Acosta és la fundadora de Thinker Soul, una consultora especialitzada en ètica, pensa- ment crític i filosofia aplicada a empreses en pro- cés de digitalització i aplicació de la intel·ligència artificial.
La seva faceta com a investigadora també deixa empremta. Explora les complexes qüestions que sorgeixen de l’era digital, abordant temes com la privacitat online, la intel·ligència artificial i l’auto- matització. Com les intervencions tecnològiques transformen les nostres vides i també les nostres identitats culturals, com és la natura de la intel- ligència artificial i com es relaciona amb la cons- ciència i la moralitat.

Agustí Sala

Cap d’Economia a El Periódico de Cat.

Periodista especialista en economia, Agustí Sala és el cap de la secció d’Economia a El Periódico de Catalunya des de desembre de 2017, publi- cació en què treballa des de maig de 1990. Els seus primers treballs al món periodístic van ser durant els estius al diari de Menorca i a Ràdio 80-Menorca entre 1983 i 1985. També va passar pels serveis informatius d’Antena3 Radio i per la secció d’Economia de TVE a Catalunya. Ja el 1989 va ser redactor a L’Economia 16, més tard a Diari de Barcelona i el 1990 va ser quan va començar a treballar a El Periódico de Catalunya.
També és autor dels llibres: Tu dinero (Robinbook, 2002), després reeditat com a Guía práctica de inversión y ahorro (2006), de Sucedió en Wall Street (Robinbook, 2006) i de Sucedió en Wall Street 2 (Robinbook, 2007), reeditat després com a Historias curiosas de los negocios (2009) i Secretos de Família (Robinbook, 2009).
Agustí Sala ha rebut també diferents premis i reconeixements com el I Premi Clúster d’Eficièn- cia Energètica 2014, el premio Club Español de la Energía, Electricidad 2009, el premi Joan Sardà Dexeus a la trajectòria professional 2008, el pre- mi de periodisme Serrat i Bonastre 1997 i el premi Club Español de la Energía, Petróleo 1994.