Face to Face: Manuela Carmena
John Carlin

9 de febrer 2024

Hora: 13.30h · LLoc: L’Auditori de Cornellà
Categoria:

Descripció

Manuela Carmena

Exalcaldessa de Madrid

La seva carrera discorre entre l’àmbit judicial i polític. Durant el seu mandat com a alcal- dessa va aconseguir reduir un 54% el deute de l’Ajuntament de Madrid, va reformar el sistema escolar infantil i va implementar no- ves mesures de mobilitat i mediambientals.
Com a jutgessa va desenvolupar una presti- giosa labor durant més de trenta anys. En 2021 inicia ‘Máster de Justicia’ un programa en Radio5 que apropa la justícia al ciutadà. També va crear l’ONG ‘Cosiendo el paro’ i la marca ‘Zapatelas’ amb l’objectiu de lluitar contra l’ex- clusió social a través de tècniques tèxtils.
És autora de Crónica de un desorden: No- tas para reinventar la Justicia y de Por qué las cosas pueden ser diferentes: reflexiones de una jueza. També ha publicat A los que vienen i llibres per a nens i nenes conscient de la importància de l’educació i la formació des de la infància.

 

John Carlin

Periodista i escriptor

Premi Ortega i Gasset 2000 va iniciar la seva carrera en el Buenos Aires Herald on va de- nunciar el règim militar argentí de l’època. A partir d’aquí va treballar per a mitjans com The Times, la BBC o ABC radio (USA). Des de març de 2018 escriu una columna setmanal a La Vanguardia i a Clarín (Argentina).
És creador, escriptor i productor executiu de This is Football, sèrie documental sobre el poder de l’esport capaç d’unir països, ins- pirar a generacions senceres i conèixer com impacta en el món.
Autor de libres com El factor humano, que va inspirar la pel·lícula Invictus sobre Nelson Mandela i del llibre Nadal, sobre Rafael Nadal.
John Carlin ha escrit en El País, The Finan- cial Times, The New York Times o en el Wall Street Journal i en documentals per a grans cadenes de televisió.