Isabel Aguilera, una de les executives més destacades del món, ha estat la cinquena convidada del Cornellà Creació-Fòrum. En una intervenció molt enèrgica ha volgut cridar l’atenció dels prop de dos-cents assistents amb la necessitat de pensar i actuar de manera decidida: “actualment ja hi ha oportunitats, iaquells que les estiguin veient, s’han de posar en marxa per aprofitar-les”.
Aguilera ha centrat la seva ponència en el concepte “Ecoinnovering”, una paraula composta de les moltes claus que l’economia actual permet “a empreses de totes les mides”. L’ajuda de les noves tecnologies; la capacitat de buscar coparticipació, col•laboracions externes; la preocupació pel medi ambient; la capacitat d’innovar; o l’enginyeria, executant idees de manera proactiva.
L’executiva ha refelexionat sobre les característiques de la tercera i actual “onada globalitzadora”, després del domini dels elements naturals (fins al s.XV) i el domini de la producció industrial (segles XV al XX): les anteriors onades estaven “construïdes al voltant del domini dels occidentals blancs”, i ara tot el món hi participa. Abans, “els altres, el 90% de la humanitat, estaven exclosos d’aquest poder, d’aquesta onada globalitzadora”. Els humans “admirem allò que és gran, però la veritable revolució vindrà dels petits. La veritable revolució ha de venir de les petites empreses”.

Aguilera ha advertit que després de la crisi, estarem immersos en una “nova normalitat, amb més impostos i regulacions, més restriccions al crèdit, un mercat encara més global, i renovats desafiaments als models de governança, que requeriran una major transparència”.
“Què hem de fer ara”, s’ha preguntat per centrar la seva ponència: “mirar i fer les coses des d’un altre punt de vista”, i oblidar la divisió del món en països desenvolupats i subdesenvolupats, clarament etnocentrista. Segons Aguilera, avui hi tres classes de països rics: rics en matèria prima, rics en recursos humans, i rics en educació i tecnologia. “A nosaltres ens toca jugar en aquest grup, i ho hem de portar molt ben après i molt ben estudiat, perquè és la nostra única manera d’innovar”. La capacitat econòmica d’alguns països emergents superarà fàcilment l’economia espanyola si no actuem ràpidament i amb decisió.
Isabel Aguilera ha mencionat que entre les diverses àrees clau d’aquest desenvolupament, hi ha el concepte “economic inclusiveness”, que significa que “no podem deixar enrere a ningú, a cap país, a cap col•lectiu, a cap grup social”, perquè “és econòmicament necessari”, no ens ho podem permetre si volem treure rendiment a les innovacions.
Finalment, la ponent ha destacat que aquesta “filosofia innovadora” que cal prendre ha de girar sobre tres eixos: “una mica d’ajuda de la tecnologia [que és capaç de transformar espectacularment les coses], la formació d’equips multidisciplinars [ningú ni cap aportació s’han de menysprear], i l’establiment d’aliances [aprofundir la participació públic-privada i comprometre a tothom en el nostre projecte]. “La imaginació”, ha subratllat, “és més important que el coneixement”, recollint una sentència d’Albert Einstein. Com a conclusió, Aguilera ha remarcat que “hem de lluitar per sortir d’aquesta situació, deixant-nos-hi la pell si cal”, que “tot va molt de pressa”, i que “hem de ser capaços de veure en el futur”, per advertir les oportunitats i no esperar a tenir tota la informació sinó “posar-nos ara mateix en marxa”.

Veure fotos

Comparteix-lo: