Nota de premsa Rosario Marín

Nota de premsa Rosario Marín, tresorera dels EEUU sota el mandat de George W. Bush (2001-2003) Tots podem enfrontar-nos a qualsevol desafiament de forma resolutiva ………………………… Amb la força que té la seva...